Hvad skal du gøre?

Dødsfaldet
Når et menneske dør, er det første, man skal gøre, at kontakte en læge. Er dødsfaldet sket i hjemmet, kontaktes vagtlægen eller afdødes egen læge. Hvis dødsfaldet sker på plejehjem eller hospital, vil personalet kontakte en læge, der herefter skriver dødsattesten. Hvis der er tvivl om, hvordan eller hvorfor dødsfaldet er sket, så skal politiet underrettes, før lægen kan udskrive en dødsattest.

Fra det øjeblik, døden indtræder, til lægen udfylder en dødsattest, kan der gå flere timer.

Inden begravelsen
Når dødsfaldet er indtruffet, kontaktes bedemanden. Dernæst aftaler vi i fællesskab hvordan det videre forløb skal være. Vi kommer meget gerne til jer så samtalen kan foregå i vante omgivelser, men samtalen kan også foregå hos os.

Vi er gerne behjælpelige med at udfylde dødsanmeldelsen, samt aflevere den sammen med andre relevante papirer.

Ethvert dødsfald skal anmeldes til den stedlige begravelsesmyndighed, som – uanset trosretning – er folkekirkens sognepræst i bopælssognet, eller sognets kordegnekontor.

Bedemanden skal bruge afdødes personnummer, dåbs- og navneattest samt eventuelt ægtefælles dåbsattest og vielsesattest, hvorfor det vil være praktisk at finde disse frem.

Begravelsen
Langt de fleste der dør i Danmark, har igennem deres testamente eller medlemskab af den danske folkekirke tilkendegivet, at de ønsker, at en kirkelig handling, skal markere afslutningen på deres liv.

Det betyder at når de pårørende enten personligt eller gennem bedemanden kontakter præsten for at fastsætte tidspunkt m.m. for bisættelsen eller begravelsen, aftales som regel samtidigt et tidspunkt, hvor den / de nærmeste og præsten kan tale sammen inden. Samtalen finder ofte sted hos præsten, eller hjemme hos de pårørende.
Samtalen har til formål, at tilrettelægningen af begravelsen eller bisættelsen kan blive så god som mulig.

Læsø Begravelsesforretning v/Anker & Heidi Juul
På Remmerne 11 | 9940 Læsø | Tlf. 98491660 | Mobil 20776600 | anker@holmsminde.com